Baselu


Baselu
Basle
* * *
• Basle

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • nomenklatura — nomenklatúra ž DEFINICIJA 1. a. popis termina, šifara i ostalih znakova potrebnih u nekoj djelatnosti [linearne nomenklature; kemijske nomenklature]; nazivlje, terminologija b. metode sistematizacije tih termina 2. a. popis imena (inventar,… …   Hrvatski jezični portal

  • Herzl — (izg. hȅrcl), Theodor (1860 1904) DEFINICIJA austrijski pravnik, novinar i publicist, utemeljitelj političkog cionizma kao pokreta za uspostavljanje židovske države u Palestini; organizator Svjetskog kongresa cionista u Baselu 1897. i prvi… …   Hrvatski jezični portal